Попутчик Сарыг-Сеп ⇔ Кызыл

аразында халдып турар попутчик бөлүктериниң шупту чарлалдары, чаңгыс черде.


Чарлал бээр Маршруттар